Podstawowe informacje prawne

Podmiot odpowiedzialny za stronę internetową www.kocham-to.pl :

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000023973
REGON 012604823
NIP 524-010-46-41
nr GIOŚ: E0000887WBW
kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN